රථවාහන දඩ මුදල් ඉහළ දමන නීති මැති සබයට : මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය පදවා මරණය හෝ තුවාල සිදුකළහොත් – රු. 100,000 – 150,000 අතර දඩයක්

වැරදි සහ දඩ මුදල මෙන්න

පසුගිය කාලයේ පුද්ගලික බස් සංගම් ඇතුළු ප‍්‍රවාහන ක්ෂේත‍්‍රයේ දැඩි කතාබවට ලක් වූ ‘‘මොටර් වාහන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පාර්ලිමේනතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ මෙම පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත බවයි.

මෙම පනත් කෙටුම්පත මගින් සංශෝධන කිරීම සඳහා යෝජනා කර ඇති මෝටර් රථ වාහන සම්බන්ධ දඩ මුදල් ඉහළ නැංවීම පහත සඳහන් පරිදි සාරාංශ කළ හැකියි.

රක්ෂණ සහතිකය නොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම – රු. 25,000-50,000 අතර දඩ මුදලක්, එක් මසක සිර දඬුවමක්

මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය පදවා මරණය හෝ තුවාල සිදුකළහොත් – රු. 100,000 – 150,000 අතර දඩයක්, අවුරුදු 02-10 අතර සිර දඬුවමක් සහ රියදුර බලපත‍්‍රය අවලංගු කිරීම.
මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර රිය පැදවීම – රු. 25,000-30,000 අතර දඩයක් හෝ මාස 03ක සිර දඬුවමක් හෝ එම දඬුවම් දෙකම, රියදුරු බලපත‍්‍රය වසරකට අත්හිටුවේ.

රිය ධාවනය කරද්දී ජංගම දුරකථනය භාවිත කිරීම (පළමුවර)- රු. 2500-3500 අතර දඩයක්, (දෙවනවර) 3500-5000, ඉන්පසු යළිත් එම වරද කළහොත් රු.5000 සිට 25,000 දක්වා දඩයක්,

වායු විමෝචන සහතිකය සහ යෝග්‍යතා සහතිකය නොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම – (පළමුවර) – රු. 2500-3500 අතර දඩයක්, (දෙවනවර) 3500-5000, ඉන්පසු යළිත් එම වරද කළහොත් රු.5000 සිට 25,000 දක්වා දඩයක්,

දුම්රිය ගේට්ටු වසා ඇති විටෙක, දුම්රිය සංඥා පද්ධති නොසලකා හරිමින් හෝ බලයලත් නිලධාරියෙකුගේ විධානයට කීකරු නොවෙමින් දුම්රිය හරස් මාර්ගය මත හෝ ඒ හරහා මෝටර් වාහනයක් පැදවීම – (පළමුවර) රු. 25,000 – 50,000 අතර අතර දඩයක්, (දෙවැනිවර) 35,000-40,000ත් අතර දඩයක් සහ මාස 06කට නොවැඩි කාලයකට රියදුරු බලපත‍්‍රය අත්හිටුවීම, (තෙවැනිවර) හෝ ඉන් පසු, 40,000-50,000 අතර දඩයක් සහ රියදුරු බලපත‍්‍රය වසරකට අත්හිටුවීම.

අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය කිරීම යටතේ වේග සීමාව සියයට 20 දක්වා ඉක්ම වන්නේ නම්, රු.3000 -5000 අතර දඩයක්, වේග සීමාව සියයට 20 සිට 30 දක්වා පවතින අවස්ථාවක රු.5000-10,000 අතර දඩයක්. වේග සීමාව සියයට 30-50 අතර අතර නම් දඩය රු. 15,000-25,000ත් වේ. මෙම වැරදි කරන අයට ‘‘ස්ථානීය දඩ ’’ නියම කිරීමේ බලය පොලීසියට හිමිවේ.

මෙම සංශොධිත පනතට අනුව ‘‘සැහැල්ලූ වාහනයක්’’ ධාවනය කළ හැකි වන්නේ වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ තැනැත්තෙකුට පමණක් වන අතර ‘‘බර වාහනයක්’’ ධාවනය කළ හැක්කේ වයස අවුරුදු 21 සම්පූර්ණ කළ අයෙකුට පමණකි. මෙම නීතිය පළමු වරට කඩකළහොත් රුපියල් 25,000-30,000ත් අතර දඩයක් ද, දෙවන වර හෝ තෙවනවර මෙම වරද සිදු කළහොත් රු.30,000-50,000ත් අතර දඩයකට යටත් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor