ලංගමට සුඛෝපභෝගී බස් රථ 53ක්

මගීන්ට වඩාත් සුවපහසු සහ ආරක්ෂිත ප‍්‍රවාහන සේවක් සැපයීම සඳහා ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට ආසන 33කින් යුත් සුඛෝපභෝගී බස්රථ 53ක් මිලදී ගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

වසර පහකින් ගෙවිය යුතු ස්ථාවර කල්බදු පදනම යටතේ ලංකා අශෝක් ලේලන්ඞ් පොදු සමාගමෙන් මෙම බස් රථ මිලදී ගැනීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 444ක් වැය වන බව සඳහන් වේ. ප‍්‍රවාහන විෂයභාර ඇමැති අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබුණේය.

Recommended For You

About the Author: Editor