සිනමා ශාලා තුළත් මතට තිත

ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව විසින් සිනමා ශාලාවල මත්පැන් අලෙවිහල් බලපත‍්‍ර සඳහා නිකුත් කරන නිර්දේශ ලිපි නිකුත් කිරීම මින් ඉදිරියට අත්හිටුවීම සඳහා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැතිවරයා ලෙස සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ගුණාත්මක සිනමා සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීමේ පියවරක් ලෙසත්, මතින් තොර රටක් ගොඩනැගීම සඳහා වන ජාතික වැඩසටහනට දක්වන දායකත්වයක් ලෙසත් මෙම තීරණය ගන්නා බව ඇමැතිවරයා තම කැබිනට් මණ්ඩල සංදේශය මගින් කරුණු දක්වා ඇත.

සිනමා ශාලා තුළ මත්පැනි හල් ස්ථාපිත කිරීම මගින් සිනමා පේ‍්‍රක්ෂක සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීම අපේක්ෂා කළ ද සිනමා ශාලා තුළ මත්පැන් පානය කිරීම සහ දුම්වැටි ඉරීම හේතුවෙන් අනෙකුත් පේ‍්‍රක්ෂකයින් අපහසුතාවට පත්වන බවත් එබැවින් සිනමා ශාලාවලට පැමිණෙන්නන් සංඛ්‍යාව අඩුවී ඇතැයි නිරීක්ෂණය වී ඇති බව ද ඇමැතිවරයා මෙහි වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor