පාස්කු ප‍්‍රහාරවලින් මියගිය සහ තුවාල ලැබුවන්ට වන්දි ගෙවයි

2019.04.21 දින කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනී දේවස්ථානයේ සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරය හා අනෙකුත් ස්ථාන වල සිදුවූ ප්‍රහාර වලින් මිය ගිය 30 දෙනෙකු සහ තුවාල ලැබූ 04 දෙනෙකු සදහා වන්දි ප්‍රදානය කිරීම අද (11) දින කොළඹ 03, සංචාරක මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ දී සිදු කෙරිණි.

මෙම වන්දි ප්‍රදානය සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග, විදුලිබල හා බල ශක්ති අමාත්‍ය රවි කරුණානායක, හානිපුර්ණය සදහා වූ කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂක ආනන්ද විජේපාල යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය 17 දෙනෙකු, ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය 04 දෙනෙකු, සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය 03 දෙනෙකු, කින්ස්බරි හෝටලයේ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය 01 අයෙකු, දෙහිවල ටොපිකල් ඉන් හෝටලයේ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය 02 දෙනෙකු හා කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේ මියගිය 03 දෙනෙකු සදහා වන්දි ප්‍රදානය මෙහිදී සිදු කෙරිණි.

කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනී දේවස්ථානයේ ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ 03 දෙනෙකු සහ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ 01 අයෙකු සදහා මෙහිදී වන්දි ප්‍රදානය සිදු කෙරිණි.

මෙම වන්දි ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති හානිපුර්නය සදහා වූ කාර්යාලය විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

මියගිය අයෙකු සදහා රුපියල් මිලියනයක මුදලක්, තුවාල ලැබූවන් සදහා අදාළ වෛද්‍ය වාර්තාවේ දුබලතාවය පදනම් කරගෙන උපරිම රුපියල් ලක්ෂ 05 ක මුදලක් හා දේපල හානි සදහා උපරිම රුපියල් මිලියන 05 ක මුදලක් වන්දි වශයෙන් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව මේ වන විට අදාළ සිද්ධීන් වලින් මියගිය 126 දෙනෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 63 ක මුදලක් ද, තුවාල ලැබූ 47 දෙනෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 4.5 ක මුදලක් ද හානිපුර්නය සදහා වන කාර්යාලය විසින් ගෙවා ඇත.

අදාළ ප්‍රහාරවලින් මෙතෙක් වන්දි නොලැබූ ඉතිරි පිරිස් සදහා කඩිනමින් වන්දි ලබා දීමට හානිපුර්නය සදහා වන කාර්යාලය අවශ්‍ය කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

මෙම වන්දි ලබා දීමේ වැඩසටහන පිළිබද අවශ්‍ය තොරතුරු හානිපුර්නය සදහා වන කාර්යාලයේ පහත සදහන් දුරකතන අංක ඇමතීමෙන් ලබාගත හැක. (දුරකතන අංක 011 – 2575826, 011 – 2575831, 011-2575813) මෙම අවස්ථාවට  ඇලෙක්සීස් බෙනඩික් පියතුමා, සෙත් සරණ අධ්‍යක්ෂක ලෝරන්ස් රාමනායක පියතුමා, ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක එස්. ජලදීපන් මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ

Recommended For You

About the Author: Editor