අද රාත‍්‍රී 09.00 සිට හෙට පෙ.ව 04.00 දක්වා මුළු රටටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

අද රාත‍්‍රී 09.00 සිට හෙට උදෑසන 04.00 දක්වා මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කරයි.

වයඹ පළාතට නැවත දැනුම් දෙන තෙක් පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය සහ ගම්පහ පොලිස් කොට්ඨාශයට පෙ.ව 06 දක්වා පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ද එලෙසින්ම ක‍්‍රියාත්මක වන බව එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor