කුලියාපිටිය, බිංගිරිය, හෙට්ටිපොළ සහ දුම්මලසූරියට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි කුලියාපිටිය, බිංගිරිය, දුම්මලසූරිය සහ හෙට්ටිපොළ යන පොලිස් බල ප‍්‍රදේශවලට හෙට අළුයම 04.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවූ බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor