පන්නිපිටිය පෞද්ගලික රෝහල රුධිර කාන්දු සේවා පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම පෞද්ගලික රෝහලක් වන පන්නිපිටිය පෞද්ගලික රෝහල එකවර රෝගීන් වැඩි සංඛ්‍යාවකට ප්‍රතිකාර කළ හැකි වන පරිදි සිය රුධිර කාන්දු පෙරන ඒකකය (Dialysis Unit) සියලු පහසුකම්වලින් යුක්තව නවීකරණය කර තිබේ. ඒ අනුව දිවයිනේ වෙනත් කිසිදු පෞද්ගලික රෝහලකින් ලබාගත නොහැකි ආකාරයේ ඉතා සහනදායී මිලකට, විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සහ දක්ෂ, පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක සත්කාරය යටතේ පන්නිපිටිය පෞද්ගලික රෝහලෙන් අදාළ ප්‍රතිකාර දැන් ලබාගත හැකි බව එහි සභාපති සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, ආචාර්ය ආනන්ද කුරුප්පුආරච්චි මහතා පැවැසීය.

‘අද වන විට මෙරට ජනතාව අතර වකුගඩු රෝග ඉතා සුලබ වී තිබෙනවා. වකුගඩුවල ක්‍රියාකාරීත්වය අකර්මණ්‍ය වූ රෝගීන්ගේ ජීවිතය බේරාගැනීම සඳහා රුධිර කාන්දු පෙරනය ඉතා වැදගත්. එම වැදගත්කම හඳුනා ගනිමින් අප රෝහලේ රුධිර කාන්දු පෙරන ඒකකයෙහි නව රුධිර කාන්දු පෙරනයන් කිහිපයක් අලුතින් ස්ථාපිත කර එම ඒකකය තව දුරටත් නවීකරණය කිරීමට අප පසුගිය දා පියවර ගත්තා.ඒ අනුව රෝගීන් හයදෙනකුට එකවර රුධිර කාන්දු පෙරන ප්‍රතිකාර ලබාදිය හැකි සියලු පහසුකම් දැන් අප සතුව තිබෙනවා.‘ යනුවෙන් රෝහලේ සභාපති සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, ආචාර්ය ආනන්ද කුරුප්පුආරච්චි මහතා වැඩි දුරටත් පැවැසීය.

Recommended For You

About the Author: Editor