මුස්ලිම් සමාජය ජීවත් වෙන්නේ බියෙන් – රවුෆ් හකීම්

මුස්ලිම් සමාජය බියෙන් ජීවත්වන බවත් එම බිය සැක තුරන් කිරීමට ඉක්මන් පියවර ගත යුතු බවත් අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පවසනවා. ඇමරිකානු තානාපති ඇලිනා බී. ටෙප්ලිස්ට් මහත්මිය හා රවුෆ් හකීම් මහතා අතර පැවැති හමුවකදී රවුෆ් හකීම් මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

මෙහිදී ඇමැතිවරයා පවසා ඇත්තේ මෑතකදී ඇති වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම්වලින් පසුව මුස්ලිම් සමාජය තනිවීමකට ලක් වී ඇති බව දැනෙන බවයි. මෙම සිදුවීම පිටුපස සිටින හස්තයන් සොයා ගැනීමට රජය වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවත් මීට කලින් ඇති වූ යුද්ධය සහ සිදුවීම්වලට වඩා මෙම ත්‍රස්ත ක්‍රියාව වෙනස් ආකාරයේ එකක් බවත් හකීම් මහතා ඇමරිකානු තානාපතිනියට පෙන්වා දුන්නා.

Recommended For You

About the Author: Editor