ඉන්දියාව කොටි තහනම වසර 5කින් දීර්ඝ කරයි

ඉන්දීය මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින් LTTE සංවිධානයට එරෙහිව පනවා තිබූ තහනම තවත් වසර පහකින් දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය උපුටා දක්වමින් ‘‘ද ඉකොනොමික් ටයිම්ස්’’ වෙබි අඩවිය අද වාර්තා කළේය.

LTTE සංවිධානයේ තහනම තවත් වසර පහකින් දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වා ඇති ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසා ඇත්තේ විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ මතවාද ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීමේ හා ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර මෙම තීරණය ගත් බවයි.

Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 පනත යටතේ කොටි සංවිධානය තහනම් කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor