ජාතික තව්හීද් ජමාත් ඇතුළු සංවිධාන තහනම් කළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

ජාතික තවුහීත් ජමාත් සංවිධානය ඇතුළු සංවිධාන 3ක් තහනම් කිරීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ (13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කර තිබේ.

මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ සහ හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ලැබී ඇති බලතල අනුව මෙම සංවිධාන තුන තහනම් කර තිබේ.

එම සංවිධාන තුන පහත දැක්වේ.

1. නැෂනල් තවුහීත් ජමාත් (එන් ටී ජේ) NTJ
2. ජමාතේ මිල්ලාතේ ඊබ්‍රහිම් (ජේ එම් අයි) JMI
3. විලයාත් අස් සෙයිලානි

එම ගැසට් නිවේදනයේ සිංහල පිටපත තවම මුදාහැර නැත. 

 

Recommended For You

About the Author: Editor