තොරතුරු ඇත්නම් දැනුම් දෙන්න

ජෝර්දානයේ රැකියාව සදහා පිටත්ව ගොස් එහිදී කිසිදු තොරතුරක් නොමැති ඩී.ඩී.තුෂාරි මාලා මහත්මිය පිළිබදව තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මහජන සහාය පතයි.

තුෂාරි මහත්මිය 1997.10.10 දින ජෝර්දානය බලා පිටත්ව ගොස් ඇති අතර, ඉන් අනතුරුව ඇය පිළිබදව කිසිදු තොරතුරක් සොයාගැනීමට නොහැකි වී තිබේ. ඇය පිළිබදව තොරතුරු දන්නා අයෙකු වේ නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සමථ 111 අංශයේ 0112-864136 යන දුරකතන අංකය වෙත දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

තොරතුරු අවශ්‍ය තුෂාරි මහත්මියගේ ඡායාරූපය මේ සමග ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එම ඡායාරූපයද මෙම නිවේදනය සමග පළකරන ලෙසට කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

Recommended For You

About the Author: Editor