ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ දිරිය කාන්තා සම්මානය ශාන්ති දිසානායකට

විවිධ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රවලට ඉහළම දායකත්වය ලබාදුන් කාන්තාවන් ඇගයීම උදෙසා ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරන ලද ”දිරිය කාන්තාව” සම්මාන උළෙල ජාතික ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම වෙනුවෙන් කාන්තා සේවිකාවන් විසින් සිදුකරන අනුපමේය සේවාව අගයනු වස් යුගයේ අවශ්‍යතාවයකි. මෙම සම්මාන උළෙලේ දී ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ දිරිය කාන්තාවට හිමි සම්මානය දිනාගැනීමට Hirdaramani Knit වතුරුගම ආයතනයෙහි ජ්‍යේෂ්ඨ සුපරීක්ෂක තනතුරෙහි සේවයෙහි නියුතු ශාන්ති දිසානායක මහත්මිය සමත් වූවාය. ඇය ලද මෙම ජයග්‍රහණය ඇය සේවයෙහි නියුතු Hirdaramani ආයතනයට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයෙහි සේවයෙහි නියුතු සියලුම සේවිකාවන්ගේ සමස්ත ජයග්‍රහණයකි.

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිම කාන්තා ශ්‍රම දායකත්වයක් ලබාගන්නා අංශය ලෙස ඇගලූම් කර්මාන්තයයි. මේ හරහා ආසන්න වශයෙන් කාන්තාවන් ලක්ෂ 3කට පමණ ඝෘජු රැකියා අවස්ථාවන් බිහිවී ඇත. එමෙන්ම 2018 වසරේ දී ආනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.2කට වඩා වැඩි දායකත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට ඇඟළුම් ක්ෂේත්‍රයට හැකිවිය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5කට වඩා වැඩි සීමාව පසුකරමින් ආදායම් ලබාගත් එකම කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය ලෙස ඇඟළුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය හැඳින්විය හැක. රැකියා ස්ථානයේ සිය වෘත්තීය සාර්ථකත්වය මෙන්ම පෞද්ගලික ජීවිතයේ දී උසස් ජීවන අගයන් පවත්වා ගනිමින් සිය පවුල වෙනුවෙන් ශාන්ති මහත්මිය විසින් සිදුකරන ලද අසීමිත කැපවීම මෙම සම්මානය තුළින් මනාව පිළිඹිබු වේ. ඇය ලබාගත් එම වටිනා සම්මානය ඇයගේ වෘත්තීය සගයන්ට ඉහළ ධෛර්යක් එක්කළ අතර ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය විසින් 2019 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ දී මෙම සම්මානය ඇයට පිරිනමන ලදී.

Recommended For You

About the Author: Editor