කුලියාපිටිය පොලිස් කොට්ඨාශ භාර නිලධාරිවරයාට ස්ථාන මාරුවක්

පොලිස් අධිකාරි ඔෂාන් හේවාවිතාරන මහතා කුලියාපිටිය කොට්ඨාශ භාර නිලධාරී තනතුරේ සිට කලූතර පොලිස් විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස ද, පොලිස් අධිකාරි එල්.එස්. සිගේරා මහතා නුගේගොඩ කොට්ඨාශයේ සිට කුලියාපිටිය කොට්ඨාශ භාර නිලධාරියා ලෙස ද, පොලිස් අධිකාරි ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.ආර් ප‍්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාශයේ සිට නුගේගොඩ කොට්ඨාශය වෙත ද ස්ථාන මාරුවීම් කරන ලද බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කරයි.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි හා සේවයේ අවශ්‍යතාව මත මෙම ස්ථාන මාරුවීම් කරන ලද බව ද එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor