පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරයෙන් නිෂ්පාදන කර්මාන්තවලටත් දැඩි බලපෑම්

ශ‍්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය මෙතෙක් වාර්තා කළ පහළම දර්ශකාංකය පසුගිය අපේ‍්‍රල් මාසයේදී වාර්තා කර ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

ඒ අනුව 2019 අපේ‍්‍රල් මාසයේ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකාංකය 2019 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව දර්ශකාංක 25.9කින් පහළ යමින් මෙතෙක් වාර්තා කළ පහළම දර්ශක අගය වූ 41.0ක් වාර්තා කර ඇත.
ආහාර හා පාන වර්ග හා රෙදිපිළි හා ඇඟළුම් නිෂ්පාදන අංශයන්හි නව ඇනවුම් හා නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාකාරකම් හි සිදු වූ සැලකිය යුතු අඩුවීම මේ සඳහා හේතු වූ බව අදාළ වාර්තාව කියයි.

මේ සඳහා හේතු වශයෙන් මහ බැංකුව දක්වන්නේ අලූත් අවුරුදු නිවාඩුව සහ පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරයෙන් පසුව රටෙහි පැවැති ආරක්ෂක තත්ත්වය කර්මාන්ත ශාලාවන්හි සුමට ක‍්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බලපෑ බවයි.

මේ හේතුවෙන් කර්මාන්ත ශාලාවන්හි රාජකාරී වේලාවන් සීමා කිරීමට සිදුවීම අපේක්ෂිත නිෂ්පාදන මට්ටම ළඟාකර ගැනීමට හේතු වූ බව රෙදිපිළි හා ඇඟළුම් නිෂ්පාදන අංශයන්හි බොහොමයක ප‍්‍රතිචාරය වූ බව මහ බැංකු වාර්තාව සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor