‘අයි මේක්අප්’ නිවැරදිව ඉවත් කරන්න

අයි මේක්අප් එකක් හරියට කරනවා වගේම එය නැවත නිවැරදිව ඉවත් කිරීමටත් සැලකිලිමත්වන්න

අයි මේක් අප් එකක් කළ පසු එය ප‍්‍රවේශමෙන් ඉවත් කළ යුත්තේ කෙසේ ද?

මේක් අප් ඉවත් කිරීමේදී පළමුවෙන්ම ඉවත් කළ යුත්තේ අයි මේක් අප් එකයි. මෙහිදී කොට්න් බඞ් එකක් ගෙන එය ජලයෙන් තෙමා ක්ලෙන්සර් ක‍්‍රීම් ස්වල්පයක් තවරා පළමුවෙන්ම ඇසේ උඩ ලයින් එක අයින් කරන්න.

ඉන්පසු මස්තාරා පීරන බ‍්‍රෂ් එකෙන් ඇස් පිහාටුවල ක්ලෙන්සර් තවරා පිරිසිදු කොට්න් කැබැල්ලකින් පහතට පිස දමන්න.

මේ අවස්ථාවේ දී ඇස වසා තිබිම අවශ්‍යයි. ඉන්පසු යට ලයිනර් එකද එලෙසින්ම කොට්න් බඞ් එකක් ආධාරයෙන් ඉවත් කරන්න. ඉන්පසු තවරා ඇති අයිෂැඩෝ තෙත් කළ පුළුන්වලින් ඉවත් කළ හැකිය.

කෘතිම ඇස් පිහාටු යොදා ඇත්නම් එයද ඉවත්කර එහි ගම් එක පරිස්සමින් ගලවා දමන්න. ඉන්පසු අයිස් වතුරින් තෙමූ අයිපෑඞ්ස් දෙකක් ඇසමත තබා විනාඩි පහක් පමණ ඇස් වසා සිටිමෙන් ඇස්වල ප‍්‍රබෝධමත් බවක් ගෙන දෙයි■

සැකසුම – ප‍්‍රසාදිනි ජයලාල්

Recommended For You

About the Author: Editor