ඖෂධ වර්ග 60ක මිල ඉහළට

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්  මගින් 15 දා රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඖෂධ වර්ග 60ක මිල වැඩිකර තිබේ.

ඇල්බෙන්ඩසෝල්, ඇමොක්සලීන්, පැරසිටමෝල්, සෙෆියුරොක්සිම් ඇතුළු මීට ඉහතදී මීට ඉහතදී මිල පාලනයකට ලක්කරමින් මිල අඩුකර තිබූ අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග රැසක මිල මේ අනුව ඉහළ ගොස් ඇත.

ඇල්බෙන්ඩසෝල් මිලිග්‍රෑම් 400ක මිල රුපියල් 36.04 දක්වාද, ඇමොක්සලීන් ක්ලැවුලීනික් ඇසිඩි මිලිග්‍රෑම් 156ක මිල රුපියල් 345.35 දක්වාද, ක්ලැරිත්‍රෝමයිසීන් මිලිග්‍රෑම් 125  රුපියල් 523.72 දක්වාද, ඇස්ප්‍රීන් මිලිග්‍රෑම් 75 රුපියල් 3.60 දක්වාද, ඇස්ප්‍රින් මිලිග්‍රෑම් 100 රුපියල් 6.37 දක්වාද, බෙක්ලොමෙතසෝන් මයික්‍රො ග්‍රෑම් 100 රුපියල් 609.61 දක්වාද, ඉන්සියුලින් සොලියුබල් හියුමන් නික්ෂේපන රුලියල් 1372.80 දක්වාද වශයෙන් මිල ඉහළ නංවා තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor