පාවිච්චි කළ මෝටර් රථ ලියාපදිංචියේදී ගැනුම්කරු හා විකුණුම්කරු දෙදෙනාම ඕනෑ

මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරිමේදී නව රෙගුලාසියක් හදුන්වා දීමට මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇතැයි මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා , ”මීට පෙර භාවිත කරන ලද මෝටර් රථයක් නව ගැණුම්කරුවෙකු යටතේ ලියාපදිංචි කිරිමේදී විකුණුම්කරු පෙනී සිටිම අනිවාර්ය නොවු අතර ඒ වෙනුවට දිවුරුම් ප‍්‍රකාශයක් ලබාදීම පෙර පැවති ක‍්‍රමය යි.  එහෙත් හඳුන්වා දී ඇති නව රෙගුලාසි යටතේ ගැණුම්කරු සහ විකුණුම්කරු යන දෙපාර්ශවයම මෝටර් රථය ලියාපදිංචි කරන අවස්ථාවේදී පෙනී සිටිම අනිවාර්ය වන ලෙස නීති සකස් කර තිබෙනවා’’ යැයි සඳහන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor