ඔස්ටි‍්‍රයාවේ දැරියන්ට ප‍්‍රාථමික පාසල් තුළ හිස් ආවරණය තහනම්

මූලධර්මවාදී ඉස්ලාම් භක්තික කාන්තාවන් සහ දැරියන්ගේ ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලය පුරා බටහිර යුරෝපයේ පැවැති විරෝධය සහ භීතිය නිමාවට පත් වුණේ රාජ්‍ය රැසක් බුර්කාව ඇතුළු මූලධර්මවාදී ඇඳුම් ඇඳ ප‍්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට පිවිසීම තහනම් කිරීම සමගයි.

ඒ සමග ලංකාවේත් පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරය සමග මේ ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී ඇඳුම ගැන දැඩි විවේචනයක් නිර්මාණය වුණා. එයත් නිමාවට පත් වුණේ බුර්කාව ඇතුළු මූලධර්මවාදී ඇඳුම් තහනම් කිරීමත් සමගයි.

මේ අතර ඔස්ටි‍්‍රයානු ආණ්ඩුව ද පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර ඡන්දයෙන් (පාලක මධ්‍ය දක්ෂිණාශික මහජනතා පක්ෂය සහ අන්ත දක්ෂිණාංශික නිදහස් පක්ෂයේ) මුස්ලිම් ප‍්‍රාථමික පාසල් තුළ හිස් ආවරණ තහනම් කිරීමට පියවර ගත්තා.

මෙම නීතියට අනුව ඔස්ටි‍්‍රයාවේ ප‍්‍රාථමික පාසල්වල ඉගෙන ගන්නා මුස්ලිම් දැරියන්ට තම හිස ආවරණය වන ලෙස ඇඳුම් ඇඳීම නීතියෙන් තහනම් වෙනවා.

මෙම නව නීතිය අනුව හිස් ආවරණ ලෙස සලකන්නේ, හිසෙහි කෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම වැසෙන ලෙස පළඳින හිස් ආවරණ බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ නීතිය ඔසටි‍්‍රයාවේ ජීවත් වන සික් ජාතික දැරියන්ට සහ යුදෙව් යාර්මුල්කේ දැරියන්ට අදාළ නොවන බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම යම් රෝගී තත්ත්වයක් නිසා, වර්ෂාව හෝ හිම පතනය නිසා හිස රෙදි කඩකින් ආවරණය කරගෙන යාම මෙම නීතියට අදාළ නොවන බව ද සඳහන් වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor