ලංවිම විදුලි ඉංජිනේරුවන්ට අනීතිකව ගෙවූ කෝටි 700 යළි අය කර ගැනීමට නඩු

ශ‍්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරුවන්ට 2015 වසරේ සිට අනීතිකව ගෙවා ඇති රුපියල් කෝටි 700ක මුදල එම වැටුප් වැඩි කළ නිලධාරීන්ගෙන් නැවත අය කර ගැනීම සඳහා නඩු පැවරීමට තම සංවිධානය සූදානමින් සිටින බව පාර්භෝගිත අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යපාරය පවසයි.

එම සංවිධානය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ.

මෙම මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් එම සංවිධානය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නේ, ලංවිම විදුලි ඉංජිනේරුවන්ට 2015දී වැඩි කළ වැටුප අසාධාරණ බව අධිකරණය විසින් තීන්දු කර එය අඩු කිරීමට නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති බවයි. එහෙත් එම අධිකරණ නියෝගය අභියෝගයට ලක් කරමින් පසුගිය 09 වැනිදා සිට ලංවිම විදුලි ඉංජිනේරුන්ගේ සංගමය අඛණ්ඩව අකුරට වැඩ කිරීමේ අසාධාරණ වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාමාර්ගය නිතරව සිටින්නේ අධිකරණ නියෝගය මගින් අඩුකරන ලද වැටුප යළි වැඩි කර ගැනීමට බව ද පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor