විදුලි ඉංජිනේරුවන් අකුරට වැඩ කිරීමට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක් ඉල්ලයි

විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය විසින් පසුගිය මැයි 09 වැනි දින සිට පවත්වා ගෙන යනු ලබන අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව අධිකරණයෙන් වාරණ නියෝගයක් ඉල්ලා සිටින බව, පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

එහි සභාපතිවරයාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ. එම නිවේදනයේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු  සංගමය විසින් 2019/05/09 දින සිට අකුරට වැඩකිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නියලී සිටී. එහිදී ඔවුන්ගේ අරමුණ  වන්නේ තමන්ගේ අඩු කරන ලද වැටුප් යලි වැඩි කර ගැනීමයි. වැටුප් අඩු කිරීමට හේතු වූයේ 2015 වර්ෂයේදී ඉංජිනේරු සංගමයට වැඩි කරන ලද වැටුප් වැඩි කිරීම අසාධාරණ බව අධිකරණය තීන්දු කිරීමයි.  

අධිකරණ තීරණයට පයින් ගසා ඔවුන් උත්සහ කරන්නේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග හරහා සිය වැටුප් යළි වැඩි කර ගැනීමටයි.

මෙම අවස්ථාවේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබදව විශාල ගැටලුවක් පැන නැගී ඇති නිසාත් විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීම ජාතික අව්‍යතාවයක් වන නිසාත් විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ අසාධාරණ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව අප සංවිධානය විසින් 2019/05/17 වන දින කොළඔ දිසා අධිකරණයේ නඩු අංක  DSP  00090/19 යටතේ නඩු පවරා ඇත. එම නඩුව 2019/05/21 දින කැඳවීමට නියමිතය.

අප අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ  වෙසක් හා පොසොන් උත්සව අවසාන වන තෙක් හා හදිසි නීතීය ඉවත් කරන තෙක් විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග නවත්වාලීම සඳහා වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor