ඉන්සියුලින් එන්නත් කර ගැනීම වේදනා රහිත වෙන්න මෙන්න ක‍්‍රම

‘‘ඉන්සියුලින්’’ අපි කවුරුත් දන්න කියන සුලභ වචනයක්. ඒ වගේම අද බොහෝ දෙනෙක්ට නැතිව ම බැරි ඖෂධයක්. ඒ නිසා අද අපේ ගෙවල් බොහොමයක ඉන්සියුලින් එන්නත් තිබෙනවා. ඊට හේතුව වන්නේ අද ‘‘දියවැඩියාව’’ ඉතාම සුලභ රෝගයක් බවට පත්ව තිබීමයි.

දියවැඩියාව උග‍්‍ර තත්ත්වයට පත් වූ රෝගීන් බහුල වශයෙන් ජීවත් වන්නේ ඉන්සියුලින් එන්නත් කර ගැනීම මගිනුයි. ඉන්දියුලින් එන්නත් කර ගැනීම දිනපතා කළ යුතු වේදනාකාරී අත්දැකීමක් බවයි ඔවුන් නිතර පවසන්නේ.

‘‘අම්මෝ මතක් කරන කොටත් එපා වෙනවා. ඒත් මොනවා කරන්නද ? මම ජීවත් වෙන්නේ ඒ නිසානේ’’ මෙහෙම කියන රෝගීන් අපිට බහුලව හමුවෙනවා.

වේදනාහරිත එන්නත් කර ගැනීමක්

ඕනෑ දෙයක් කළ යුතු නියම, පිළිගත් ක‍්‍රමයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉන්සියුලින් එන්නත් කර ගැනීම ද නිසි ක‍්‍රමවේදයට කළහොත් වේදනා රහිත බව පැහැදිලියි.

මේ වේදනා රහිතව ඉන්සියුලින් එන්නත්කර ගන්න ක‍්‍රමවේදයයි.

පළමු පියවර – ශීතකරණය තුළ තබා ඇති ඉන්සියුලින් බෝතලය එන්නත විදීමට විනාඩි 15කට පමණ පෙර ශීතකරණයෙන් පිටතට ගන්න.

දෙවන පියවර – 29 Guage කටුවක් සහිත ඉන්සියුලින් සිරින්ජයක් පමණක් යොදා ගෙන එන්නත් කර ගන්න.

අවධානයට ගන්න

ඉන්සියුලින් එන්නත් කර ගැනීමේදී එන්නත් කටුව සම තුළට ඇතුළත් කිරීම සහ සමෙන් පිටත ගැනීම ඉක්මනින් කරන්න.

29 Guage සහිත ඉන්සියුලින් පෑනක් භාවිත කිරීමට හැකිනම් වේදනාව රහිතව ඉන්සියුලින් එන්නත් කර ගත හැකියි.

සටහන – ප‍්‍රසාදිනි ජයලාල්

Recommended For You

About the Author: Editor