අපේ‍්‍රල් මස උද්ධමනය ඉහළට

පසුගිය අපේ‍්‍රල් මාසයේදී උද්ධමනය ඉහළ ගිය බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ.

එම නිවේදනයට අනුව 2019 මාර්තු මාසයේ සියයට 2.9ක් වූ උද්ධමනය අපේ‍්‍රල් මාසයේදී සියයට 3.6 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මේ සඳහා ආහාර හා ආහාරමය නොවන කාණ්ඩවල මිල ගණන්වල සිදු වූ ඉහළ යාම හේතු වූ බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

ආහාර කාණ්ඩයෙහි එළවළු, කිරිපිටි, අර්තාපල්, මාළු, දෙහි සහ ලොකුලූනු මිල ගණන්වල සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් වාර්තා වූ අතර ආහාරමය නොවන කාණ්ඩයෙහි මද්‍යසාර පාන වර්ග සහ දුම්කොළ, ප‍්‍රවාහන, විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා, සෞඛ්‍යය, රෙදිපිළි හා පාවහන් යන උප කාණ්ඩවල මිල ගණන් අපේ‍්‍රල් මාසය තුළ ඉහළ ගොස් ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor