ඇපල්වත්ත, කිඹුලාඇළ ඇතුළු වතු 04කට චම්පිකගෙන් අලූතින් නිවාස 2272ක්

කොළඹ නගරයේ නාගරික පුනර්ජනන ව්‍යාපෘතිය යටතේ අලූතින් නාගරික නිවාස 2272ක් ඉදිකිරීම සඳහා මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඊයේ රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඒ අනුව, මාළිගාවත්ත දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ඉඩම, ඛෙත්තාරාමයේ ඇපල්වත්ත, බ්ලූමැන්ඩල්හි කිඹුලා ඇළ සහ රත්මලාන වාරිමාර්ග යන ස්ථානයන්හි නිවාස 2272ක් ඉදිකිරීම සිදුවනු ඇත.

මේ සඳහා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකු යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිතය.

කොළඹ නගරයේ නාගරික පුනර්ජනන ව්‍යාපෘතිය මගින් පවුල් 50,000කගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවෙන බවත්, ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 190ක ආයෝජනයක් සිදුවන බවත්, සඳහන් කරන ඇමැතිවරයා මෙම වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක වීම සමග කොළඹ නගරයේ අක්කර 400ක ඉඩම් ප‍්‍රමාණයක් වඩාත් ඵලදායී වාණිජ කටයුතු සඳහා නිහස් කර ගැනීමට හැකිවනු ඇති බව ද සඳහන් කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor