පාස්කු ඉරිදා සහ ඊට පසු සිදුවීම්වලදී වන්දි ගැටලු ඇත්නම් වහාම ‘හානිපූරණය සදහා වන කාර්යාලය’ අමතන්න

පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාර හේතුවෙන් සහ ඊට පසුව සිදු වූ ප‍්‍රහාර හේතුවෙන් හානියට පත් ජීවිත හා දේපොළ වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදුවන බවත් ඒ පිළිබඳ යම් කිසි ගැටලූවක් ඇතොත් ‘‘හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය අමතන ලෙසත්, විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

එම නිවේදනයේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.

2019.04.21 දිනැතිව සිදුවු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර මාලාව හේතුවෙන් හානයට පත් කතෝලික දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, හානියට පත් ජීවිත හා දේපල වෙනුවෙන් වන්දි ලබා දීමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදු කරමින් පවතී. එසේම පසුගියදා දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ ගැටුම්කාරි තත්ත්වය හේතුවෙන් හානිවූ මුස්ලිම් දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා හානියට පත් ජීවිත හා දේපල වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කොට ඇත.

ඒ අනුව පසුගිය දිනවල ඇතිවූ ගැටුම්කාරි තත්තවය හේතුවෙන් හානිවූ මුස්ලිම් දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ දායකත්වයෙන් සිදු කිරීමටත්,  ඒ සදහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කිරීමටත්, මෙම සිදුවීම් හේතුවෙන් හානියට පත් ජීවිත, තුවාල ලැබූවන් හා දේපළ වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවීම ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක හානිපූරණය සදහා වන කාර්යාලය මගින් සිදු කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කොට ඇත.

හානිය පත් දේපළ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් හානිපූරණය සදහා වන කාර්යාලය මගින් අවශ්‍ය උපදෙස් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත ලබා දී ඇති අතර අවශ්‍ය වන්දි අයදුම්පත්‍රද යවා ඇත. තක්සේරු වාර්තා, අයිතිය සනාථ කිරීමේ ලිපි ලේඛන ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව කඩිනමින් වන්දි මුදල් ලබා දීම සදහා හානිපූරණය සදහා වන කාර්යාලය පියවර ගනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර හෝ යම් ගැටළුවක් වේ නම්, හානිපූරණය සදහා වන කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂක ආනන්ද විජේපාල මහතාගේ දුරකථන අංක 011-2575826 මගින් හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂක එස්.එම්.බදුර්දීන් මහතාගේ 0112-575818 දුරකථන අංකය මගින් ද ලබා ගත හැකි අතර, වන්දි අයදුම්පත් තමා පදිංචි කොට්ඨාශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙතින් ලබා ගත හැකි බවද දන්වා සිටිනු ලැබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor