පොලිස් අධිකාරීවරුන් 05කට වහාම ස්ථාන මාරු

ජාතික පොලිස් කොමිෂමේ අනුමැතිය සහ සේවා අවශ්‍යතාව මත ජ්‍යෙෂ්ට පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු ඇතුළු පොලිස් අධිකාරීවරුන් 05 දෙනකුට වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරූවීම් ලබා දුන් බව පොලිස් මූලස්ථානය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ. එම නාම ලේඛනය පහත දැක්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor