කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් ධාරිතාවේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්

කොළඹ වරායේ බහලු මෙහෙයුම් ධාරිතාව පසුගිය මාසයේදී 9.1ඉහළ ගොස් තිබෙන බව වරාය අධිකාරිය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වෙනවා.

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී කොළඹ වරායේ බහලු ඒකක ප්‍රමාණය 441, 437ක්. එය පසුගිය මාසයේදී සටහන් වූයේ 482,910ක් ලෙසයි.

ඒ අනුව කොළඹ වරායේ ජයබහලු, සවුත් ඒෂියා ගේට්වේ හා අන්තර්ජාතික බහලු යන පර්යන්ත මෙම වර්ධනයට දායකත්වය ලබා දුන්නා. ප්‍රතිනැව්ගත බහලු මෙහෙයවීම 8.6 වර්ධනය වී ඇති අතර වරාය අධිකාරියට අයත් පර්යන්තයන්හි බහලු මෙහෙයවීම ද 10.5 කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

බහලු මෙහෙයුම් වර්ධනය සඳහා වන ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව පසුගිය වසරේදී ලොව හොඳම වරායන් 30 අතර පළමු ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට කොළඹ වරායට හැකිවුණා.

එමෙන්ම ඇල්ෆාලයිනර් දර්ශකයට අනුව ද ජාත්‍යන්තර බහලු වරායන් අතර පසුගිය වසරේදී 22 වන ස්ථානයට පැමිණියේ කොළඹ වරායයි.

Recommended For You

About the Author: Editor