මිල්කෝ කිරි එක් රැස් කිරීම ප්‍රවර්ධනය උදෙසා නව යාන්ත්‍රණයක්

තමන් මීට පෙර ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයහි අමාත්‍යවරයා ව සිටිය දී මිල්කෝ ජාතික කිරි මණ්ඩලය දෛනික ඉකිරි එක්රැස් කිරීම  ලීටර් 340,000 ඉක්මවූ  බවත්  පසුගිය වර්ෂයේ එය 150,000 දක්වා අඩුවීම පිළිබඳව තමන් කනගාටුවන බව  කෘෂිකර්ම ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පශු සම්පත් සංවර්ධන වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පි .හැරිසන්    මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

මහනුවර සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති කිරි එක්රැස් කිරීමේ කිරිපට්ටිය උපදේශන වරුන්ගේ මාසික ප්‍රගතිය විමසා බැලීමේ සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කීය.

දේශීය කිරි උපයෝගී කරගනිමින්  නිෂ්පාදිත මිල්කෝ, හයිලන්ඩ් නිෂ්පාදන මේ වන විට පාරිභෝගිකයන් අතර ඉතා ඉහල අගයක අලෙවියක් පවතින බවත් ග්‍රාමීය පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුව ලබාදීමේ වැඩසටහන ද මෙම ආයතනය තුළින් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ද දෛනික කිරි එක්රැස් කිරීම තීව්‍රර කළ යුතු බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

ඒ අනුව එක් කිරි පට්ටිය උපදේශකවරයෙකු ට දෛනිකව කිරි ලීටර් 5000 ඉලක්කයක් සැපිරිය යුතු බවත් එසේ නොකර තම වැටුප සාධාරණයක් ඉටු නොකරන නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා කීය.

මිල්කෝ ආයතනය යටතේ අබේවෙල කිරි කර්මාන්ත ශාලාව, දිගන ශාලාව, පොලොන්නරුව හා කොළඹ කිරි කර්මාන්ත ශාලා සඳහා දෛනික කිරි අවශ්‍යතාව ලීටර 450,000 ඉක්මවන බවත් තමන් මැදිහත් ව මාසිකව  ප්‍රගතිය සොයා බැලීම හා නිරීක්ෂණය  ඉදිරියට  සිදු කරමින් ආයතනය දියුණු කිරීම මෙන්ම රටේ ජනතාවට පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ දැමීම තම අපේක්ෂාව බව අමාත්‍යවරයා කීය.

ඉදිරියේදී මෙම නිෂ්පාදන වඩා ආකර්ශණීය ව ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු යොදන බවත් ගම්පහ බඩල්ගම නව කිරි කර්මාන්තශාලාව ඉදිරි මාස කීපය තුළ ජනතා අයිතියට පත් කළ හැකි බවත් ඒ සමග මිල්කෝ දෛනික කිරි අවශ්‍යතාවය ලක්ෂ 7 දක්වා වැඩි වනු ඇති බව මෙහිදී පී. හැරිසන් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Editor