ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ මිලට ගැනීම විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමයට -ඇමැති රාජිත සේනාරත්න

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයට අවශ්‍ය ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (E-procurement) ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් විදේශීය සංචාර සඳහා යොමු කළ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංචාරවලින් ලබාගත් දැනුම පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට ඇමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡාවේදී ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා,

”රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව, ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව, ත්‍රිපෝෂ සමාගම යනාදි ආයතන තුළ මෙම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රියාවට නැංවීමට නියමිතයි. විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදනය ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් දූෂණ හා වංචා අවම කර ගැනීමට හැකියි. මාස නවයක් ගත වන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මෙමඟින් මාස තුනකටත් අඩු කාලයකින් කර ගත හැකියි.

මෙම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මඟින් ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ කඩිනමින් මිල දී ගත හැකියි. වත්මන් රජය බලයට පත්වීමට පෙර ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා මාස 09 ක කාලයක් ගත වූණා. ඉන්දියාව, මැලේසියාව වැනි රටවල සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක කරනවා”

විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට විදේශ පුහුණුවක් ද ලබාදීමට නියමිත අතර අදාළ නිලධාරීන් කණ්ඩායම චීනයේ පුහුණුවකට යොමු කිරීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ යැයි ද ඇමැති රාජිත වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.

Recommended For You

About the Author: Editor