වී වගාවට දළඹු හානියක් නම් වහාම උපදෙස් ගන්න – ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

වී වගාවේ දරුණු ලෙස දළඹු හානි සිදුවන්නේ නම්, වහාම ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්නැයි ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටියි.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හක්වටුනාව හා ගල්ටැන්වැව යන කෘෂිකර්ම බලප්‍රදේශ තුළ වී වගාවට දරුණු ලෙස හානි කරන දළඹු විශේෂයක් හඳුනා ගෙන තිබෙන බවද එම මධ්‍යස්ථානයේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක, සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ සනත් එම්. බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

පවතින තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා වටරුකෝ 40WG හෝ එම්මොක්ටින් බෙන්සෝව්ට් හෝ ට්‍රෙබෝන් 10EC, කොරුජන් 20SC යන කෘෂි රසායන යෙදිය හැකි බවද හෙතෙම පවසා සිටියේය.

මිතිමනා සෙපරාටා නමැති සලබයාගේ කීටයන් බවට මෙම දළඹු විශේෂය අනුමාන කරන බවත්, ඇතැම් ගොවීන් මෙම සතුන් ‘ගොඩවෙල්ලා’ ලෙස හැඳින්වුවද, එය නිවැරදි නොවන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

එබැවින් යල කන්නයේ වී ගොවිතැන විනාශ වීම වළක්වා ගැනීමට ගොවීන් තම වගාවන් පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, සුළු හෝ දළඹු හානියක් තිබේ නම් ප්‍ර‘දේශයේ කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ගෙන් උපදෙස් ලබාගන්නා ලෙසත් ඉල්ලා සිටින බවද මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසීය

Recommended For You

About the Author: Editor