සටනට පෙර එකට එක්ව

ලෝක ක‍්‍රිකට් කුසලානයට සහභාගී වන කණ්ඩායම්වල නායකයින් විශේෂ ප‍්‍රචාරක ඡායාරූපයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙවර තරගාවලියට සහභාගී වන කණ්ඩායම් විසින් අඳිනු ලබන ජර්සිය ද එළිදක්වා තිබෙනවා

PakistanDTH.com

Recommended For You

About the Author: Editor