ප‍්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂවරුන් 09කට වහාම ස්ථාන මාරු

ජාතික පොලිස් කොමිෂමේ අනුමැතිය පරිදි සහ සේවා අවශ්‍යතාව මත ප‍්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 09 දෙනකුට ස්ථාන මාරු ලබාදී ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

එම නිලධාරීන්ගේ නම් හා ස්ථාන මාරු ලැබූ පොලිස් ස්ථාන පහත දැක්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor