පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරයෙන් විපතට පත් දරු දැරියන් වෙනුවෙන් විශේෂිත ළමා අරමුදලක්

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ දී ආබාධිත වූ දරු දැරියන් හා දෙමාපියන් මියයාම හෝ ආබාධිත වීම නිසා අනාථ වූ දරුදැරියන් වෙනුවෙන් විශේෂිත ළමා අරමුදලක් පිහිටුවීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ළමා අරමුදල රුපියල් මිලියන 500 කින් සමන්විත වන අතර, රුපියල් මිලියන සියයක් රජයේ ප්‍රදානයක් ලෙස ද, ඉතිරි මිලියන 400 ආධාරයන් ලෙස ද ඊට එක් කෙරෙනු ඇත.

එමෙන්ම මෙම ප්‍රහාරයෙන් ආබාධිත වූ පුද්ගලයන්ට විදේශගතව ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවල රජය විසින් වියදම් දැරීම හා වින්දිතයන්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ද රජය විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා වූ කැබිනට් පත්‍රිකාව අගමැති විසින් හෙට (04) පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර, මේ කාර්යයන් අධීක්‍ෂණය හා ක්‍රියාත්මක කරලීම උදෙසා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ කමිටුවක් ද පත් කෙරෙනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor