අසත්‍ය ප‍්‍රවෘත්තිවලට නීතිමය පියවර ගැනීමට නීති සංශෝධනය කරයි

අසත්‍ය ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රචාර සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට හැකිවනු පිණිස දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහය සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග‍්‍රහය සංශෝධනය කිරීම පිණිස වැඩබලන අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ ඇමැතිවරයා ලෙස ඇමැති රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට එහි අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ඇමැතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ, ජාතීන් අතර සහජීවනය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට බාධා වන ආකාරයෙන් අසත්‍ය ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට හැකිවනු පිණිස දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහය සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග‍්‍රහය සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අංශික කමිටුව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව එම වරද සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරුවෙකු වන තැනැත්තෙකුට රුපියල් දශ ලක්ෂය දක්වා දඩ මුදලක් නියම කිරීමට හෝ වසර 05කට නොවැඩි සිර දඬුවමක් නියම කිරීමට හෝ එම දඬුවම් දෙකටම යටත් වන පරිදි දණ්ඩ නීති සංග‍්‍රහය සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග‍්‍රහය සංශෝධනය කළ යුතු බව මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාවේ සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor