බුදුන්වහන්සේ දේවදත්ත හිමිට පවා විහාරස්ථානය තහනම් කළේ නෑ – මංගල

තමන්ට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පන්සල් සඳහා ඇතුල්වීම තහනම් කරමින් ගම්පහ විරාධිපතිවරුන් ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමෙන් ප්‍රකාශයක් කරමින් පවසන්නේ බුදුන් වහන්සේ යනු තමන්ව අපවත්කිරිමට පැමිණි දේවදත්ත හිමියන්ට පවා විහාරස්ථානය තහනම් නොකළ උත්තම පුරුෂයෙක් බවයි.

බුදුන් වහන්සේ යනු තමන් ඝාතනය කරන්නට ආ දේවදත්තට පවා විහාරස්ථානය තහනම් නොකළ උත්තම පුරුෂයෙකි. ඒ උතුම් භාවිතාව තේරුම් නොගත් මෝඩ වහන්සේලා නිදුක් වෙත්වා. නිරෝගී වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා. දුකින් මිදෙත්වා. !

Recommended For You

About the Author: Editor