කිසිම සැකයක් තියා ගන්න එපා අපි සියලුම දෙනා ඇමැතිකම්වලිින් ඉවත් වුණා – ශ‍්‍රීලමුකො නායක රාවුෆ් හකීම්

තමන් ඇතුළු මුස්ලිම් ජනතාව නියෝජනය කරන සියලුම අමාත්‍යවරුන් පසුගිය සඳුදා සිට සියලු නිලතලවලින් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවත් ඒ ගැන සැකයක් තියා නොගන්නා ලෙසත් ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග‍්‍රස් නායක හිටපු ඇමැති රාවුෆ් හකීම් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප‍්‍රකාශ කළා.

එහිදී තමන් ඇතුළු සියලූම මුස්ලිම් ඇමැතිවරුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමට හේතු පැහැදිලි කළ හකීම් මහතා මෙසේ ද ප‍්‍රකාශ කළා.

රට පුරාම මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඉතාම අවදානම් වාතාවරණයක් උඩ තමයි අපි මේ පියවර ගත්තේ. අපේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම පිළිබඳ අපි දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළා. ඒ උඩ, එදා ප‍්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවෙන් පසුව අපි නව දෙනාම සාමුහිකව අපේ ඉල්ලා අස්වීම අග‍්‍රාමාත්‍යතුමාට භාර දුන්නා.

ඊට පස්සේ තමයි අගමැතිතුමා අපට දැනුම් දුන්නේ ව්‍යවස්ථානුකූලව අපි තනි තනි ලියුම් ජනාධිපතිතුමාට යොමු කළ යුතුයි කියලා. ඒත් ඊට පසුදා අපේ රාමසාන් උත්සවය යෙදී තිබුණ නිසා මන්ත‍්‍රීවරුන් තම තමන්ගේ ගම්වලට ගියා. ඒ නිසා අපේ ඉල්ලා අස්වීම් නිල වශයෙන් දැනුම් දීමේ යම් ප‍්‍රමාද දෝෂයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා.

නමුත් අපි සියලූම දෙනා පසුගිය සඳුදා සිට සියලුම නිලතලවලින් ඉල්ලා අස්වී සිටින බව, ඒ සියලු අමාත්‍යවරුන් සමග කතා කරලා මම නිල වශයෙන් ප‍්‍රකාශ කරනවා. ඒකේ කිසිම සැකයක් නැහැ.

Recommended For You

About the Author: Editor