වසර 94ක් පැරණි වෛද්‍ය ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීමට රාජිතට අවසර

1927 අංක 26 දරන වෛද්‍ය අඥා පනත සංශෝධනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කාර්ය බලකායක් පිහිටුවීමට සහ එම කාර්ය බලකායේ නිර්දේශ නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත යොමු කොට මෙම අඥා පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසා සිටියේ, වෛද්‍ය ආඥා පනත මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම, සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් කෙරෙහි ඇති මහජන විශ්වාසය ඉහළ නැංවීම සහ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින්ගේ වෘත්තීය ප‍්‍රමිති ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප‍්‍රතිපාදන සලසන බවයි.

1927 දී පනවා සංශෝධන කිහිපයකට ලක්ව ඇති 1927 අංක 26 දරන වෛද්‍ය ආඥා පනත ශ‍්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවේ හා ලංකා වෛද්‍ය විද්‍යාල සභාවේ කාර්යභාරය හා වගකීම් කාලානුරූපව සංශෝධනය කිරීම මෙන් ම වෛද්‍ය වෘත්තිකයින්ගේ විනය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගෙන යාම පිණිස වර්තමාන සංදර්භයට ගැළපෙන පරිදි සංශෝධනය කළ යුතු බවට යෝජනා වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව ක්ෂේත‍්‍රයේ විශේෂඥතාවක් සහිත විද්වත් කමිටුවක් විසින් එසේ සංශෝධනයට ලක්විය යුතු අංශ හඳුනාගෙන සංකල්ප පත‍්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත’’ යනුවෙන් ද මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාවේ සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor