මංගලට මාතර පන්සල් තහනම් කළ බොරුවත් අතේ පැළවෙයි

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මාතර ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථාන කිහිපයකට ගොස් එහි විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ මුණ ගැසී සාකච්ඡා කළා.

ඇමති මංගල මාතර මහා මන්තින්ද පිරිවෙන, වෙලේගොඩ සුදසුන් මහ වෙහෙර සහ වල්පොල සිරිමංගල පිරිවෙන වෙත ගියා. එම විහාරස්ථානවල විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුවදුක් විමසා බැලූ මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රදේශයේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා.

පසුගිය දා මාධ්‍ය වාර්තා කළේ මංගල සමරවීර මහතාට මාතර දිස්ත‍්‍රික්කයේ පන්සල්වලට ඇතුළුවීම සංඝා වහන්සේලා විසින් තහනම් කළ බවයි. මේ අනුව මෙම විරෝධය / තහනම පටු දේශපාලන වාසි වෙනුවෙන් ගත් අවස්ථාවාදී මෙන්ම බෞද්ධ විරෝධී පියවරක් බව පැහැදිලි වන බව මාතර ජනතාව පවසනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor