මිල්කෝ ඇතුළු රාජ්‍ය සමාගම් 10ක් අය-වැයට බරක් නැති ස්වාධීන සමාගම් වෙයි

රජය විසින් තෝරාගත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් 10ක් සමග සාමුහික අභිලාෂ අත්සන් තැබීම අද (10) ප.ව 05.30ට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ‘‘රන්දොර’’ ශාලාවේ සිදු විය.

මෙසේ ගිවිසුම් ගත වූ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය වූයේ,

ශ‍්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, සි/ස ලංකා සතොස සමාගම, මධ්‍යම ඉන්ජිනේරු උපදේශක කාර්යංශය, රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව, සි/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, සි/ස මිල්කෝ (පුද්ගලික) සමාගම, ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශය එම ආයතන වේ.

රජය සතු ව්‍යාපාරවල කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් 2017 වර්ෂයේදී රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ‘‘සාමූහික අභිලාෂ ප‍්‍රකාශ කිරීමේ සංකල්පය’’ හඳුන්වා දෙන ලද අතර 2017/02/07 වන දින මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය.

ඒ අනුව ශ‍්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ගුවන්තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා (ශ‍්‍රී ලංකා) සමාගම, ශ‍්‍රී ලංකා ජලසම්පාදන හා ජලාපහවන මණ්ඩලය යන රජය සතු ප‍්‍රධාන ව්‍යාපාර 05ක් සමග 2017 මාර්තු 15 වන දින සාමූහික අභිලාෂ ප‍්‍රකාශ කිරීමේ ගිවිසුමට අත්සන් තබන ලදි.

ඉන් අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුගත වෙමින් රජය සතු තවත් ව්‍යාපාර 10ක් සමග සාමුහික අභිලාෂ ප‍්‍රකාශ අත්සන් කිරීමට සැලසුම් කරන ලදි.

සාමූහික අභිලාෂ ප‍්‍රකාශ කිරීම යනු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අදාළ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයේ සභාපතිවරයා විසින් අත්සන් කරනු ලබන ත්‍රෛපාර්ශ්වීය ගිවිසුමක් වන අතර රටේ සාර්ව ආර්ථික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වාණිජමය ශක්‍යතාවයෙන් යුතුව ක‍්‍රියාකිරීමට යෝග්‍ය වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම මෙහි මෙහෙවර වේ.

මේ තුළ පහත සඳහන් අරමුණු අන්තර්ගත වේ.

  1. රාජ්‍ය අයවැයෙන් ස්වාධීනව සහ වාණිජ ශක්‍යතාවයෙන් යුතුව ක‍්‍රියා කිරීමේ හැකියාව ඇති කිරීම.
  2. ආයතනික යහපාලනය ඉහළ නැංවීම.
  3. මූල්‍ය කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම.
  4. මානව සම්පත් කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම.
  5. මෙහෙයුම් ක‍්‍රියාවලියේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම සහ ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාවලිය නවීකරණය කිරීම.
  6. මෙහෙයුම් විනිවිධභාවය සහ වගවීම ඉහළ නැංවීම.
  7. ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීතාවය සහතික කිරීම සහ ආයෝජන සඳහා සාධාරණ ප‍්‍රතිලාභ ජනනය කිරීම.

තවද මෙම ප‍්‍රකාශය තුළ වසර තුනක කාලපරිච්ඡ්දයක් පුරා පැතිරුණු රාජ්‍ය ආයතවල සංයුක්ත සැලැස්ම, ක‍්‍රියාකාරී සැලසුම සහ වාර්ෂික අයවැය හා සම්බන්ධ වන ප‍්‍රධාන කාර්යසාධන දර්ශක ද ඇතුළත් වේ.

මීට අමතරව රජය සතු සියලූම ව්‍යාපාරයන් හි වානිජමය නොවන මෙහෙයුම්වල බලපෑම ද මෙහි ඇතුළත් කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor