ත‍්‍රිරෝද රථ රියැදුරොත් ‘කල දුටු කල වළ ඉහ ගනිති’

ත්‍රි රෝද රථ පළමු කිලෝමීටර් ගාස්තුව රුපියල් 10 කින් අද (11) සිට වැඩි කළ බව ස්වයං රැකියා වෘත්තීයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද සම්මේලනයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 50 ක් වශයෙන් පැවති පළමු කිලෝමීටර් ගාස්තුව රුපියල් 60 දක්වා ඉහළ දමන බව ජයවර්ධන මහතා කියනවා.

පෙට්‍රල් මිල ඉහළ යාමට අමතරව අමතර කොටස් මිල ටයර්ල ටියුබ්ල මිල සේවා ගාස්තු ඉහළයාම හේතුවෙන් ත්‍රිරෝද ගාස්තු වැඩිකිරීමට තීරණය කළ බව සභාපති ජයවර්ධන මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළා.

මෙම මිල ඉහළ දැමීම පිළිබඳ පාරිභෝගිකයින් පවසන්නේ රජයේ ඔක්ටේන් පෙට‍්‍රල් ලීටරක මිල රුපියල් 03කින් ඉහළ යාම සමග පළමු කිලෝමීටරයේ ගාස්තුව රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමීම සමග ත‍්‍රිරෝද රථ රියැදුරන් අවම වශයෙන් රුපියල් 100කට වැඩි ලාභයක් පෙට‍්‍රල් ලීටරයකින් ( පෙට‍්‍රල් ලීටරකින් අවම වශයෙන් කිලෝමීටර් 13ක් ධාවනය කරන්නේ නම්) ලබන බවයි.

‘‘මේක කල දුටු කල වළ ඉහ ගැනීමක්’’ පාරිභෝගිකයින් පවසනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor