මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම CSE ලැයිස්තුගත වේ

මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගමෙහි (MCPL) කොටස් ප්‍රථම වරට කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගතවීම නිමිත්තෙන් සීනුව නාද කිරීමේ උත්සවයක් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් පසුගියදා සංවිධානය කරන ලදී. මෙම කොටස් කොටස් හඳුන්වාදීමේ ක්‍රියාවලිය තුලින් දිරිසවි පුවරුව සහ වතු ක්ෂේත්‍රය යටතේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි MCPL සමාගම ලැයිස්තුගත වන ලදී.

MCPLහි කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ ජෝෂප් ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා, අධ්‍යක්‍ෂ මහාචාර්ය ටි.එස්.ජි. ෆොන්සේකා මහතා, අධ්‍යක්‍ෂ එම්.ඒ.සී. එච්. මුණවීර මහතා සහ CSE නියෝජනය කරමින් සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා, අධ්‍යක්‍ෂ ශනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රජිව බණ්ඩාරනායක මහතා සහ මෙම සමාගම් දෙකම නියෝජනය කරමින් එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව පිරිස්ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ විය. තවද මෙම හදුන්වාදීම ක්‍රියාවලියේදී කළමනාකාරිත්ව කටයුතුවලට මුලික වූ මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆයිනැන්ස් පී.එල්.සී යන සමාගම නියෝජනය කරමින් MBSLහි ප්‍රධාන කළමනාකාරි ලලන්ගි ගුණවර්ධන මහත්මිය සහ අනිකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව පිරිස්ද සම්බන්ධ විය.

මෙම උත්සවයෙදී අදහස් දක්වමින් CSEහි සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත වී වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සුබ පැතීය. ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළට සම්බන්ධ වූ ප්‍රථම කෘෂිකාර්මික පොල්වතු කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය නියෝජිත සමාගම ලෙස මුල්පිරිමද තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් බව එතුමා පැවසීය. තවද මෙම ලැයිස්තුගත ක්‍රියාවලිය තුල සහ ඉන්පසු තවදුරටත් ලැයිස්තුගත සමාගමක් ලෙස වගකීම් ඉෂ්ට කිරීමට සමාගම පුරා ප්‍රධානී  හා සමාගමට සම්බන්ධ පිරිස් අතර දැඩි කැපවීමක් අත්‍යවශ්‍ය බව එතුමා වැඩිදුරටත් පැවසීය. “මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම අද මෙහි ලැයිස්තුගත වීමෙන් සමාගම ඉහල දියුණුවක් කරා රැගෙනයාමට හිමිකාරිත්වයට ඇති සමාගම් දැක්ම සහ ඒ සදහා ශ්‍රී ලංකීය ආයෝජන ප්‍රජාව සම්බන්ධ කරගැනීමට ඇති කැමැත්ත පෙන්නුම් කරනවා”, යනුවෙන් සදහන් කළේය.

මෙම උත්සවයෙදී අදහස් දක්වමින් MCPLහි කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ ජෝෂප් ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා පවසා සිටියේ සමාගම ආරම්භයේ සිටම අඛණ්ඩ වර්ධන වේගයක් පවත්වාගැනීමට හැකි වූ බවත් පසුගිය කාලය තුල සමාගම විසින් හෙක්ටාරයකට නිෂ්පාදනය කල පොල්ගෙඩි සංඛ්‍යාව සාමාන්‍ය නිෂ්පාදිත ජාතික මට්ටම ඉක්ම වූ බවද පැවසීය. තවද අපේක්ෂිත කොටස්හිමියන් හට සමාගමේ ශක්තිමත් කළමනාකාරිත්වයෙහි සහ සමාගම් දැක්ම කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ගන්නා ලෙසත්, සමාගම ඉහළ වටිනාකමකට පවත්වා ගැනීමට කැපවී සිටින බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

මහවැලි කලාපයේ වගා නොකළ ඉඩම් භාවිතා කරමින් විශාල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට 1996 වර්ෂයේදී මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම (MCPL) ස්ථාපිත විය. වර්තමානයේදී මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම (MCPL) පොල්ගෙඩි මිලියන 4ක සිට 5 දක්වා වාර්ෂික බෝග අස්වැන්නක් වගාකරන අතර දිසිදි පොල්, පොල් කිරි, ක්‍රීම් සහ පොල් වතුර නිෂ්පාදිතයන් අපනයන සදහා ශ්‍රී ලාංකීය සමාගම් වෙත අලෙවිකරනු ලැබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor