ජනපති දුෂාන්බේ භමරුන ජල විදුලි බලාගාරයේ නිරික්ෂණ චාරිකාවක

ආසියාවේ අන්තර් ක්‍රියා හා විශ්වාසය ගොඩනැංවීමේ පියවර පිළිබඳ 05 වන සමුළුවට සහභාගීවීම සඳහා ටජිකිස්ථානයට ගොස් සිටින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (14) පෙරවරුවේ දුෂාන්බේ නගරයේ පිහිටි භමරුන ජල විදුලි බලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

විදුලි බලාගාර පරිශ්‍රය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා පිළිගනු ලැබුවේ ටජිකිස්ථාන උප අගමැතිවරයා විසින් වන අතර එහි දී ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් අලංකාරවත් උත්සවයක් ද සංවිධානය කර තිබිණි.

භමරුන ජල විදුලි බලාගාරය ටජිකිස්ථානයේ ප්‍රධාන බලශක්ති මධ්‍යස්ථානය වන අතර අධික ශීත කාලයේ විශාල වශයෙන් පවතින බලශක්ති අවශ්‍යතාව සපුරාලීමට පමණක් නොව ගිම්හාන කාලයේ අතිරික්ත බලශක්තිය අපනයනය කිරීමට ටජිකිස්ථානයට හැකියාව ලැබී තිබේ. විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ වීමෙන් අනතුරුව ටජිකිස්ථානයේ විදේශීය ඉපැයුම් අතරේ විදුලිබල අපනයනය ප්‍රධාන තැනක් ගනු ඇත.

විදුලි බලාගාරයේ කටයුතු මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වූ අතර එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ද ජනාධිපතිවරයා වෙත සිදු කෙරිණි

Recommended For You

About the Author: Editor