රජයේ විශ‍්‍රාම වැටුප් ප‍්‍රතිසංස්කරණවලට එරෙහිව බ‍්‍රසීලයේ දැවැන්ත විරෝධතා

ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා මුදල් ඉතිරිකර ගැනීමේ අරමුණින් බ‍්‍රසීල ආණ්ඩුව විසින් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර ඇති විශ‍්‍රාම වැටුප් ප‍්‍රතිසංස්කරණවලට එරෙහිව එරට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් පාරට බැස උද්ඝෝෂණ පවත්වමින් සිටින අතර දුම්රිය ඇතුළු ප‍්‍රවාහන සේවා වැඩවර්ජනයක් කැඳවා තිබෙනවා.

උද්ඝෝෂකයින් ඉල්ලා සිටිනේ යෝජිත විශ‍්‍රාම වැටුප් ප‍්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ වහාම හකුලා ගැනීමට ආණ්ඩුව පියවර ගත යුතු බවයි.

මීට ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් බ‍්‍රසීල ආණ්ඩුව කියන්නේ යෝජිත විශ‍්‍රාම වැටුප් ප‍්‍රතිසංස්කරණ මගින් විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගත හැකි බවත් එම මුදල් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා යෙදවිය හැකි බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor