ලංකාවේ උප්පැන්න සහතිකවලින් 18%ක් ව්‍යාජ ඒවා

රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් ආචාර්ය N. C විතානගේ

ශ‍්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට භාවිත වන උප්පැන්න සහතිකවලින් සියයට 18ක් ව්‍යාජ ඒවා බවත් එය වැළැක්වීම සඳහා උප්පැන්න සහතික ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදය ඩිජිටල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් ආචාර්ය N. C විතානගේ මහතා සඳහන් කරයි.

උපතේ සිටම නව අංකයක් ලබාදිම හරහා ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතික ක‍්‍රමය කි‍්‍රයාත්මක කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ව්‍යාජ උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරිම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විටත් සකස් කර අවසන් බවයි ආචාර්ය N. C විතානගේ මහතා දුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

ව්‍යාජ උප්පැන්න සහතික ඉදිරිපත් කරන්නන්ට මාස හයක් දක්වා සිර දඬුවමක් ලබාදිය හැකි බවද ජනරාල්වරයා සඳහන් කරනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor