‘‘රාවණා 1’’ සාර්ථකව කක්ෂගත කරයි

‘‘රාවණ 1’’ චන්ද්‍රිකාව අද පස්වරුවේදී සාර්ථකව කක්ෂගත කළ බව වාර්තා වෙනවා. ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා ඇති රාවණ චන්ද්‍රිකාව පෘථිවියට කිලෝමීටර් 400 ක් දුරින් පිහිටි කක්ෂයක් වෙත මුදා හැරුණ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

ආතර් සී. ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ පර්යේෂණ ඉංජිනේරුවරුන් දෙදෙනෙකු වන දුලානි චාමිකා විතානගේ සහ තරිඳු දයාරත්න ජපානයේ ක්‍යුෂු තාක්ෂණික අධ්‍යයන ආයතනයේ දී නිර්මාණය කළා.

ආතර් සී. ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානය 2014 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කළ දිගු කාලීන අභ්‍යාවකාශ තාක්ෂණ සංවර්ධන වැඩසටහනේ එක් පියවරක් ලෙස නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය හා ජපානයේ කියුෂු තාක්ෂණ ආයතනය සමඟ 2017 වසරේදී සහයෝගීතා පර්යේෂණ ගිවිසුමක ප්‍රතිඵලයකට අනුවයි රාවණ චන්ද්‍රිකාව නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ.

මෙම ගිවිසුමට අනුව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් නැනෝ චන්ද්‍රිකාවක් නිර්මාණය කිරීමේ පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා පූර්ණ ශිෂ්‍යයත්වයක් ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ පර්යේෂණ ඉංජිනේරු දුලානි චාමිකා මෙනවිය වෙත හිමි වූ අතර මුදල් ගෙවන සාමාජිකයකු ලෙස ආතර් සී.ක්ලාක් ආයතනය විසින් එම ආයතනයේ පර්යේෂණ ඉංජිනේරු තරිදු දයාරත්න මහතා මේ කාර්යයට සම්බන්ධ කළා.

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මෙම නැනෝ චන්ද්‍රිකා ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 21.5ක් පිරිනමා තිබෙනවා.

මෙරට ඉංජිනේරුවරුන් විසින් නිර්මාණය කළ පළමු චන්ද්‍රිකාව ලෙස රාවණ ඉතිහාස ගත වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor