මඩ ලියුම්වලට සැක කිරිඇල්ලගේ ගෝලයින් තිදෙනාට ඇප

ජනාධිපතිවරයාගේ නම සඳහන් කරමින් ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති වන ආකාරයේ ලිපි 600 ක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් තිදෙනා රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප 6ක් මත මුදා හරින ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා නියෝග කළේය.

අද මෙම නඩුව විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ ඉහත නියෝගය කළ මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා මෙම නඩුව ලබන සැත්තැම්බර් 23 දා යළි කැඳවන ලෙස ද නියෝග කළේය.

කළේ රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප 6ක් මත අදාල සැකකරුවන් මුදා හරින ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා නියෝග කළේයග නඩුව ලබන සැත්තැම්බර් 23 දා තෙක් යළි කැඳවීයග

Recommended For You

About the Author: Editor