රාවණා හඳුනාගැනීමේ සංඥා නිකුත් කරයි

රාවණ – 01 චන්ද්‍රිකාව මේ වන විට නිවැරදිව ගමන් කරන බව ද ශ‍්‍රී  ලංකාවට ඉහළින් ගමන් කිරිමේදී එහි හඳුනාගැනීමේ සංඥා ලබා ගැනීමට හැකි වූ බව ද ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු සනත් පනාවැන්නගේ මහතා පැවසීය. 

ශ්‍රී ලංකාව අභ්‍යාවකාශ පර්යේෂණ  ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීම සනිටුහන් කරමින්  ආතර් සී. ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ පර්යේෂණ ඉංජිනේරුවන් දෙදෙනෙකු  විසින් ජපානයේ ද සහයෝගය මත ජපානයේ ක්‍යුෂු තාක්ෂණික අධ්‍යයන ආයතනයේ දී (Kyushu Technical Institute) නිර්මාණය කළ, 

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා තිබූ රාවණ -1 නැනෝ චන්ද්‍රිකාව ඊයේ (17) ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් ප.ව. 3.45 ට පෘථිවියට කිලෝමීටර 400 ක දුරින් පිහිටි කක්ෂයකට මුදාහැරීම  සිදුවිය.

Recommended For You

About the Author: Editor