හෙට සහ අනිද්දා දුම්රිය නවතින ලකුණු

හෙට (19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දින දෙකක දුම්රිය වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පහක් තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ. වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් මෙම වර්ජනය සිදුවේ.

Recommended For You

About the Author: Editor