ඉන්දියාව ඇමෙරිකාවට කැත්තට පොල්ල මෙන් සිටියි

ඇමෙරිකාව සහ චීන අතර පවතින වෙළෙඳ යුද්ධය ලෝ ප‍්‍රකට වුණත් ඇමෙරිකාව තවත් බලවත් රටවල් කිහිපයක් සමගත් වෙළෙඳ යුද්ධයක පැටලී සිටිනවා. ඒ අතර ඉන්දියාව ද ප‍්‍රමුඛයි.

තම වෙළෙඳපොළ සහ කර්මාන්ත ආරක්ෂා කර ගැනීම හේතු කොට දක්වමින් ඇමෙරිකාව පසුගිය දා ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ඇලුමිනියම් සහ වානේ වෙනුවෙන් අතිරේක තීරු බදු පැනවීමට පියවර ගත්තා. එයින් ඉන්දියාවේ වානේ සහ ඇලූමිනියම් කර්මාන්තය දැඩි බලපෑමක් වුණා. ඒ නිසා ඉන්දියාව ඇමෙරිකාවේ තීරණයට ප‍්‍රබල විරෝධයක් පෑවා. ඒත් ඇමෙරිකාව ඉන්දීය විරෝධය නොසලකා හැරියා.

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ආරක්ෂක හා වෙළෙඳ කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ඉන්දියාවට පැමිණීමට දින කිහිපයක් තිබිය අමෙරිකාවෙන් ආනයනය කරන ඩොලර් මිලියන 200 කට අධික වටිනාකමෙන් යුත් භාණ්ඩ 28 ක් වෙනුවෙන් අතිරේක තීරුබදු පැනවීම ඉන්දියාව පියවර ගත්තා.

ඉන්දියාවට ඇමෙරිකාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩ 28ක් වෙනුවෙන් අතිරේක තීරු බදු පනවන බව ඉන්දියාව මුල් වරට ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය 2018 වසරේ ජුනි මාසයේදී බවත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් දමා තිබූ බවත් ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor