දම්වැල් කියත් ආනයනය තහනම් කිරීම ඇතුළු කැබිනට් පත‍්‍රිකා 13කට කැබිනට් අනුමැතිය

ජනපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (18) රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය ජනපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ වන විනාශය වැළැක්වීමේ අරමුණින් දම්වැල් කියත් ආනයනය තහනම් කිරීම ඇතුළු කැබිනට් පත‍්‍රිකා 13ක් සඳහා අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා. ඒ අනුව,

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයින්ට තම ප‍්‍රතිලාභ පහසුවෙන් හා කඩිනමින් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 1958 අංක 15 දරන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත යටතේ නියෝග සෑදීම,
රජයේ ආයතන සතු ඵලදායී ලෙස ආර්ථික කටයුත්තකට යොදා ගත නොහැකි ඉඩම් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කඩිනම් වන වගා වැඩසටහනට යොදා ගැනීම,
වන විනාශය වැළැක්වීමේ අරමුණින් දම්වැල් කියත් ආනයනය තහනම් කිරීම,
2014 අංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීම) පනත සංශෝධනය කිරීම,
මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව සඳහා වන ජපන් ආධාර වැඩසටහන
සක‍්‍රීය වගකීම් කළමනාකරණය,
ප‍්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්වල කළමනාකරණය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවීම,
පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම,
රාජ්‍ය ප‍්‍රසම්පාදන පද්ධතියට විද්‍යුත් රාජ්‍ය ප‍්‍රසම්පාදනය (e GP) හඳුන්වාදීම සඳහා විසඳුම් සම්පාදකයෙක් තෝරා ගැනීම,
පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ බහුවාර්ගික හා ත්‍රෙභාෂා අධ්‍යාපන සහිත ජාතික පාසලේ උසස් පෙළ පන්ති හා විද්‍යාගාර පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම,
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත අනුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික වාර්තාව,
ශ‍්‍රී ලාංකික පුහුණු ශ‍්‍රමිකයින්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම පිණිස සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළඹීම,
මෑතකදී සිදු වූ ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයෙන් බලපෑම් එල්ල වූ සංචාරක ව්‍යාපාරය නංවාලීම සඳහා ලබා දුන් ‘‘සහන පැකේජය’’ තව දුරටත් පුළුල් කිරීම,
යන කැබිනට් පත‍්‍රිකා සඳහා අනුමැතිය හිමිව ඇත.


Recommended For You

About the Author: Editor