සියලුම අමාත්‍යාංශවල ප‍්‍රාග්ධන වියදම් 15%කින් කපා හරින ලෙස නියෝග

අපේක්ෂිත රාජ්‍ය ආදායම අඩුවීම සහ පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරය හේතුවෙන් ආර්ථිකය තුළ සිදු වූ ක්ෂණික බිඳ වැටීම හේතුවෙන් ඇති වී ඇති රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟයට පිළියමක් ලෙස සියලුම අමාත්‍යාංශවල ප‍්‍රාග්ධන වියදම් 15%කින් කපා හරින ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය නියෝග කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් මීට සති දෙකකට පමණ ඉහතදී මුදල් අමාත්‍යංශයට කැඳවා මේ ගැන දැනුම් දී ඇති බවද ඒ බව දන්වමින් මුදල් අමාත්‍යංශය සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් වෙත චක්‍රලේඛයක් ද නිකුත් කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග කියයි.

Recommended For You

About the Author: Editor